داده چکاوک یکتا ( داده چی)

معرفی شرکت

واحد فناور داده چکاوک یکتا ( داده چی) به نمایندگی آقای صالحی دهنوی

خدمات و محصولات

تحلیل رفتار مشتریان از طریق پردازش تصاویر دوربین
تشخیص حرکت های ناهمگون
ارائه آنالیز های مختلف به درخواست کاربر
مبتنی بر تصاویر معمولی
توان پردازشی پایین
بازار وسیع